Aspekty proceduralne postępowania w przedmiocie

Informacje

Dodany: 2020-01-13
Kategoria: Inne

art

Aspekty proceduralne postępowania w przedmiocie ogłoszenia upadłości upadłość konsumencka w jaki sposób nie stracić domu w 2019 r. Monitorze Sądowym i Gospodarczym opublikowano ogłoszenia postanowień sądu o ogłoszeniu upadłości w stosunku do rekordowej liczby 7944 osób nieprowadzących aktywności gospodarczej. Liczba upadłości konsumenckich wzrosła w takim razie niemal czterokrotnie względem całego 2015 r. (pierwszego roku obowiązywania nowych przepisów), kiedy to upadłości konsumenckich było 2112. W grudniu 2019 r. padł również miesięczny rekord – ogłoszono 826 upadłości konsumenckich. Łącznie, od momentu wprowadzenia w 2015 r. w życie nowych, zliberalizowanych przepisów dotyczących upadłości konsumenckiej – ogłoszono z okładem 26 000 upadłości osób nieprowadzących aktywności gospodarczej. Nowelizacja 2020 Upadłość konsumencka jest nadzwyczaj istotnym zjawiskiem na rzecz banków, firm windykacyjnych dodatkowo wierzycieli. Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy - Prawo upadłościowe dodatkowo niektórych innych ustaw, przyjęty poprzez Sejm w dniu 30.08.2019 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 1802 ) w fundamentalnym obszarze zmienia kształt upadłości konsumenckiej zarówno w zakresie przesłanek, w jaki sposób i w przebiegu samej procedury. Ustawa nowelizująca wprowadza przeszło 70 zmian w ustawie - Prawo upadłościowe, a skądinąd nowelizuje szereg artykułów w ustawie - Prawo restrukturyzacyjne, upadłość konsumencka jakie konsekwencje ustawie o krajowym rejestrze zadłużonych, w ustawie o licencji doradcy restrukturyzacyjnego i innych. Nowelizacja wchodzi w życie 24.3.2020 r. Celem artykułu jest peryfraza z jednej strony regulacji dotyczących upadłości konsumenckiej z punktu widzenia dłużnika-konsumenta, a z drugiej strony z punktu widzenia jego wierzyciela ze szczególnym uwzględnieniem projektowanych zmian. W trakcie praktycznych warsztatów (w formule case studies) zostaną omówione: możliwości oddłużenia konsumentów i rzeczowe ich wykorzystanie ze szczególnym uwzględnieniem projektowanych przemian wymagania formalne wniosków i wszelakich pism składanych w toku postępowania przykłady spraw i realny przebieg postępowań na przykładzie spraw, jakie wpłynęły do trybunałów po wejściu w życie innowacyjnych artykułów praktyczne, ujawnione w toku stosowania nowych przepisów, niespójności, niejasności śmiałych regulacji wspólnie z propozycjami ich rozwiązania.

Komentarze: 2


noavatar.png
Zbigniew Góral pracownik biur księgowo-rachunkowych 2020-05-08

Naprawdę lubię twój styl pisania, świetne informacje, dzięki za to: D. - Pokażę ci strach w garstce kurzu. przez T. S. Eliota.

noavatar.png
Łukasz Sadkowski szkolenia dla radców 2020-05-12

Nauczyłem się tutaj kilku dobrych rzeczy. Zdecydowanie wartość strony do ponownego przeglądania. Zaskoczę, ile wysiłku masz, aby ten rodzaj wspaniałego miejsca informacyjnego.